Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN GİZLİLİK POLİTİKASI

Değerli müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz,

F&K Örme olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve özel hayatınızın gizliliğine son derece saygı duyduğumuzu belirtmek isteriz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla F&K Örme olarak kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

www.fkorme.com internet sitesi (Site) kapsamındaki kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin genel aydınlatma metnini bilginize sunarız. Bununla birlikte,

 • Site’de alışveriş yapmanız halinde işlenecek kişisel verileriniz hakkında detaylara Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden ulaşabilirsiniz.

F&K Örme olarak; henüz üzerinde çalıştığımız mobil uygulamamız ve Site kullanımlarına ilişkin istatistiksel çalışmaların yapılması, hedeflenmiş reklam/tanıtımların yapılması ve etkin bir müşteri deneyimi yaşamanızı sağlamak amacıyla mobil uygulama ve Site’de çerezler kullanmaktayız.  Çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı çerez politikasına Çerezler sekmesinden erişebilirsiniz.

 1.  Tarafımızdan Toplanan Kişisel Veriler Nelerdir?

Aşağıda yer alan veri konusu kişi gruplarından sağladığımız hizmetlere ilişkin olarak ve faaliyetlerimiz kapsamında kişisel veri toplamaktayız. Söz konusu kişisel verileri, her şartta KVKK’da yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak ve işbu Metin’de belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda işlemekteyiz.

Çevrimiçi Ziyaretçi   IP adresi
Çevrimiçi Misafir/Üye Müşteri Kimlik bilgisi (ad soyad)

İletişim bilgisi (cep telefonu numarası, e-posta adresi, birbirinden farklı ise adres, fatura adresi, teslimat adresi, )

Alışveriş Bilgisi (alışveriş tarihi, zamanı,  miktarı, içeriği, ödeme şekli, fatura bilgileri vs.)

Alışverişin kredi kartı ile yapılması halinde Kredi kartı bilgileri (Mavi tarafından kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır)

Alışveriş işleminize ilişkin log kayıtları ve IP adresiniz
Site Üyesi    

Kimlik Bilgisi (Ad soyad)

Site’ye üye olurken belirleyeceğiniz şifreniz

İletişim Bilgisi (E-posta adresi ve cep telefonu numarası)

Adres bilginiz (gelecek siparişlerde de kullanmak amacıyla adres bilginizi kaydetmeniz halinde)

Doğum tarihi ve cinsiyet bilgisi (opsiyonel olarak paylaşmayı tercih etmeniz halinde)

Siteyi kullanımınıza ilişkin log kayıtlarınız

Lokasyon veriniz (İnternet sitesinden konum verinizi paylaşmayı tercih etmeniz halinde),

Sipariş bilgileriniz (Verdiğiniz siparişler, tarihleri, zamanı ve miktarı, sipariş içeriği ürün bilgileri, ödeme şekli gibi sipariş bilgileriniz)

Cevaplanması bütünüyle sizin tercihinize bırakılmış anket sorularının cevapları ve analizleri
Talep ve Şikayet İletenler Kimlik Bilgisi (Ad soyad),

İletişim Bilgisi (E-posta adresi ve cep telefonu numarası)

Çagrı merkezi ses kaydı

Talep ve şikayete bağlı her türlü bilgi
Üye olmaksızın ticari iletişim onayı verenler Kimlik Bilgisi (Ad soyad), İletişim Bilgisi (E-posta adresi ve/veya cep telefonu numarası)

 

 1.  Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız Nedir?

KVKK uyarınca F&K Örme olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla müşterilerimizin kişisel verilerini kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz “kişisel verilerin işlenmesi” olarak tanımlanmakta.

F&K Örme olarak kişisel verilerinizi,

Ortak amaçlar

 • Hukuk, E-ticaret, Bilişim Teknolojileri gibi departmanların faaliyetleri kapsamında, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla
 • Hukuksal faaliyetler kapsamında hiç istemesek de, müşterilerimiz ile F&K Örme arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla,
 • F&K Örme’nin e-ticaret, pazarlama, satış gibi departmanlarının faaliyetleri kapsamında, kişisel verilerinizi güncel olarak tutma yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amacıyla,
 • F&K Örme’nin hukuk, e-ticaret, bilişim teknolojileri gibi departmanlarının faaliyetleri kapsamında, istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında,
 • Pay sahiplerinin takip işlemlerinin yapılması, genel kurul katılımcılarını belirlemek ve tescil işlemlerinin yapılması
 • Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla kişisel verilerinizi işleyeceğiz.

 

Alışveriş yapmanız halinde

Pazarlama, satış departmanlarının faaliyetleri kapsamında sözleşmenin akdedilmesi, fatura düzenlenmesi, site üzerinden satın almış olduğunuz ürünün adresinize gönderilmesi, ödeme alınması, bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlenmesi ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçilebilmesi ve sözleşmenin ifası ile ilgili diğer amaçlarla işleyeceğiz.

Site’ye üye olmanız halinde;

 • F&K Örme’nin pazarlama, e-ticaret, satış gibi departmanlarının faaliyetleri kapsamında; üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, Site’ye üye girişinin yapılabilmesi amacıyla, Üye olarak Site üzerinden alışveriş yapılmak istendiğinde her alışveriş işleminde tekrar tüm üyelik bilgilerinin girilmesine gerek kalmaksızın üye bilgilerinizi kullanarak alışveriş yapmanızı sağlayabilmek, bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek, sizinle imzalayacağımız üyelik sözleşmesinin gereğini yerine getirmek, Üye olarak tarafınıza daha önce vermiş olduğunuz siparişleri ve sipariş geçmişinizi görüntüleme hizmeti verebilmek amacıyla

işleyeceğiz.

Site üzerinden yer (lokasyon) bilgilerinizi paylaşmayı kabul etmeniz halinde, marketing çalışmaları kapsamında size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla işleyeceğiz.

Üye olmaksızın size e-posta ve/veya sms ile kampanya bilgilendirmeleri yapılmasını kabul ederek açık rızanızı vermeniz halinde, Bilişim Teknolojileri, E-ticaret, Pazarlama gibi departmanların faaliyetleri kapsamında; genel ve size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek, anket yapmak amaçlarıyla tanıtım, pazarlama, reklam ve benzeri konularda sizlerle iletişime geçebilmek amacıyla kişisel verilerinizi işleyeceğiz.

Mobil telefonunuza “F&K Örme” adlı aplikasyonu indirmeniz ile yer (lokasyon) bilgilerinizi paylaşmaya yönelik açık rıza vermeniz halinde, marketing çalışmaları kapsamında size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla işleyeceğiz.

Talep ve Şikayetlerinizi F&K Örme’ye İletmeniz Halinde

En mutlu F&K Örme müşterilerini yaratmak amacıyla, sizden gelecek soru, istek ve şikayetleri en kısa sürede yanıtlayabilmek, ürün değişim, iade ve transfer taleplerini inceleyip değerlendirebilmek ve tüm müşteri ilişkileri süreçlerini daha iyi yönetebilmek, takip edebilmek ve raporlayabilmek gibi amaçlarla işleyeceğiz.

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılan ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanmayacağız.

 1. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebimiz Nedir?

F&K Örme ile imzalayacağınız fkorme.com üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesine ilişkin olarak sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve ticari iletişim veya lokasyon verilerinizin işlenmesi için açık rıza vermeniz halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak;

 • Site üzerinden yaptığınız alışverişlere ilişkin bilgilerin F&K Örme sistemine kaydedilmesi yoluyla otomatik yöntemlerle
 • Site’yi, mobil uygulamamızı veya online platformlarımızı ziyaret etmeniz, site, mobil uygulama veya online platformlar üzerinden üye olmanız veya üye olarak ya da üye olmadan bunlar üzerinde işlem yapmanız halinde ya da sosyal medya hesapları kanalıyla üyelik hesabınıza giriş yapmayı tercih etmeniz halinde ilgili sosyal medya kanalı tarafından kişisel verilerinizin F&K Örme ile paylaşılması ile elektronik olarak otomatik yöntemlerle,
 • F&K Örme’ye; Genel Merkez, Website, sosyal medya kanalları, uygulamalar veya e-mail aracılığıyla yapacağınız yaptığınız her türlü talep ve şikayetler aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle

toplamaktayız.

 1. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarmaktayız?

F&K Örme olarak kişisel verilerinizi ancak işbu metinde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Bu kapsamda;

 • Alışverişlerinizle, site üyeliklerinizle ilgili şikayet, öneri ve talepleriniz hakkında bizimle iletişime geçmeniz halinde sizinle tekrar iletişime geçmek amacıyla, adres ve iletişim bilgileriniz satın alacağınız ürünleri size ulaştırmak amacıyla veya bilişim teknolojileri hizmetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak amaçlarıyla F&K Örme’nin yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi, gönderi,  veri tabanı, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) veya F&K Örme’nin bağlı şirketleri ile, bu firmalar tarafından F&K Örme’nin faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler dâhilinde kullanılması kaydıyla aktarılabilmektedir.
 • Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgiler anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara aktarılabilmektedir.
 • Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgileriniz, F&K Örme tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.
 • Size e-posta ya da SMS ile kampanya bilgilendirmeleri yapılmasını kabul etmeniz halinde:F&K Örme tarafından yürütülen genel ve size özel, kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek, anket yapmak amaçlarıyla tanıtım, pazarlama, reklam ve benzeri konularda sizlerle iletişime geçebilmek amacıyla F&K Örme ‘nin yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları ile paylaşılabilmektedir.

F&K Örme olarak kişisel verilerinizi yukarıda yer verilen yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarmamız halinde her halükarda kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli idari, teknik ve hukuki tedbirleri almaktayız.

 

 1. KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

F&K Örme tarafından verilerinizin işlendiği ve F&K Örme’nin verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde Kocatepe Mahallesi Ömür Sokak No:23/1 Bayrampaşa İstanbul adresine yazılı olarak bizzat veya posta yoluyla ya da sales@fkorme.com kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine KEP iletisi göndermek, güvenli elektronik imza ya da F&K Örme’ye daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden yine aynı mail adresine e-posta göndermek suretiyle başvuruda bulunarak her zaman;

 1. a)   kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b)   kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
 3. c)   kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme,

 1. d)   kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e)   kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya F&K Örme’nin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerinizi silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f)   kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (d) ve (e) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,
 4. g)   kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme,

ğ)   kişisel verilerinizin kanunca aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Başvuruda;

 1. a)   Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 2. b)   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. c)   Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç)   Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

 1. d)   Talep konusu,

bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenir.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç başvurunuz ulaştıktan sonra 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki haklarınız hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını (https://www.kvkk.gov.tr/) ziyaret edebilirsiniz.